Archive for the ‘ Business ’ Category

Tork, značka SCA, při příležitosti Světového dne hygyieny rukou, zvyšuje povědomí o kritickém “5. momentu hygieny rukou” podle WHO, který se týká  okolí pacienta. Podílí se tak na oslavě Mezinárodního dne hygyieny rukou, který se slaví 5. května.

S cílem zvýšit povědomí o významu hygieny rukou v oblasti zdravotní péče, přední světová společnost v oblasti hygieny a zdraví SCA společně s RISE (Švédským výzkumným institutem) hrdě sdílí nový výzkum zaměřený na výskyt bakterií zjištěných v okolí pacienta. Dvouletá studie se zabývala výzkumníky SCA, zdravotnické instituce a výzkumné ústavy. Studie byla sponzorována švédskou vládní agenturou Vinnova, která je zodpovědná za podporu udržitelného růstu prostřednictvím inovací a zaměřila se na textil a povrchy v okolí pacienta jako na možné zdroje infekcí spojených se zdravotní péčí (HAI – health care associated infections).

Je třeba zdůraznit dezinfekci rukou po dotyku okolí pacienta

Pomocí vzorků DNA výzkumníci zkoumali bakterie nalezené na povrchu v bezprostředním okolí pacienta, mezi něž patří: textilie, jako jsou oddělovací závěsy pro soukromí pacienta, ložní prádlo v neonatálních inkubátorech, ochranné zábrany pro pacienty,  podlahy v lůžkových odděleních, toaletách a sprchách. Zkoumané povrchy obsahovaly širokou škálu bakterií, z nichž některé jsou potenciální patogeny a mohou vyvolat infekci. Závěr studie zdůrazňuje potřebu správné hygieny rukou, kterou Světová zdravotnická organizace WHO nazývá „5. moment pro hygienu rukou“. Bohužel, podle amerického časopisu Infection Control je dodržování hygieny rukou v zdravotnických zařízeních je nejnižší pro 5. moment[1]. Pouze 60 procent zdravotnických pracovníků tuto skutečnost jednoznačně uznává a dodržuje daná pravidla.

 

„Naše studie ukazuje, že povrchy blízké pacientům mohou obsahovat potenciálně patogenní bakterie. Správná hygiena rukou po kontaktu s povrchy může pomoci zabránit křížové kontaminaci a potenciálně pomáhá snížit riziko HAI,“ říká Birgitta Bergströmová, Msc, Microbiologie a hygiene v RISE Agrifood and Bioscience.

Vzdělávání, postupy čištění a umístění zásobníků jsou klíčové

V předchozí tříleté studie s 16 nemocnicemi,  kterou značka Tork[2] sponzorovala, se 60 procent zdravotnických pracovníků domnívalo, že umístění zásobníků je hlavním příspěvkem k lepšímu dodržování pravidel, který zaručuje dlouhodobou změnu chování.

 

„Naše studie ukázala, že je důležité podívat se na hygienické momenty z hlediska zdravotnického personálu a úkolů, maximálně zjednodušit splnění 5 momentů a také  zajistit snadný přístup a logické umístění zásobníků. I taková malá změna může mít velký dopad,“ řekla Carolyn Berland, vedoucí vědecký pracovník výzkumu a vývoje společnosti SCA.

 

Dávkovače Tork používané ve studii jsou součástí celkové nabídky hygieny rukou pro zdravotní péči. Vzhledem k tomu, jak důležitá je častá hygienická praxe mezi pracovníky v oblasti zdravotní péče, je výběr dezinfekčních prostředků a mýdel optimalizován tak, aby byla hygiena rukou co možná nejjemnější, efektivnější a co nejrychlejší.

Tork doporučuje následující kroky, aby podpořil dodržování norem a pomohl v prevenci infekcí:

 

• Informujte pracovníky a návštěvníky o důležitosti 5. momentu hygieny rukou.

• Mějte jasné a podrobné procesy pro čištění oblastí v blízkosti pacienta

• Čistěte textilie pro pacienty často a zvažte, kdy mohou být vhodnější textilie na jedno použití

• Zlepšete dodržování doporučení pro umístění stojanu Tork ve zdravotnických zařízeních. Doporučení založená na výzkumu společnosti Tork naleznete na adrese (Http://www.tork.co.uk/about/hygiene/dispenser-placement-healthcare/)

• Navštivte webovou stránku Mezinárodního dne pro hygienu rukou WHO (http://www.who.int/gpsc/5may)

 

Propagace Mezinárodního dne hygieny rukou pro zdravotnické pracovníky

 

Podle WHO zůstávají nemocniční infekce HAI zásadním problémem. Dobrá hygiena rukou je obecně považována za jednu z nejdůležitějších metod omezení těchto infekcí[3]. Proto každoročně WHO za podpory Organizace pro bezpečnost pacientů (POPS) zdůrazňuje význam hygieny rukou na Mezinárodní dnu hygieny rukou dne 5. května. SCA je hrdým účastníkem tohoto programu.

 

„Zdravotničtí pracovníci jsou zaneprázdněni, protože se snaží chránit zdraví svých pacientů. Potřebují a zaslouží si naši podporu, aby mohli v případě potřeby rychle a snadno provádět hygienu rukou,“ řekl Berland. „Mezinárodní den hygieny rukou může těmto odborníkům pomoci v jejich obtížné úloze dodržování pravidel hygieny.“

 

 

 

O studii Vinnova I-Tex

S cílem zjistit, jak je možné snížit infekce spojené s poskytováním zdravotní péče (SCI), se SCA zúčastnila jako jeden z hlavních přispěvatelů dvouletého výzkumu společnosti Vinnova který zahrnul třináct partnerů, včetně nemocnic, výzkumných ústavů a ​​soukromých firem. Společnost SCA investovala více než 2 000 hodin do tohoto projektu.

 

O Mezinárodním dni hygieny rukou

Mezinárodní den hygieny rukou je kampaň Světové zdravotnické organizace (WHO) na podporu hygieny rukou v oblasti zdravotní péče každoročně 5. května. Cílem těchto snah je zlepšit soulad poskytovatele zdravotní péče s Centrami pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a doporučení WHO pro hygienu rukou. Aktivity kolem Světového dne hygieny rukou také řeší a objasňují nesprávné chápání o hygieně

 

rukou.

 

O značce Tork®

Značka Tork vyrábí produkty a poskytuje služby pro profesionální hygienu zákazníkům, mezi které patří, mimo jiné restaurace, hotely, školská a zdravotnická zařízení, kanceláře,  a průmyslové podniky. Mezi produkty patří dávkovače a zásobníky, toaletní papír, papírové ručníky, utěrky, ubrousky a utěrky pro průmyslové využití. Značka Tork je jedničkou na trhu díky svým dlouholetým zkušenostem v oblasti hygieny mimo domov, funkčnímu designu a praxi v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Tork je globální značkou společnosti SCA a poskytuje své služby ve více než 80 zemích. Další informace najdete na www.sca-tork.com.

 

 

O SCA

SCA je vedoucí globální společností, působící v oblasti hygieny a dřevozpracujícího průmyslu. Skupina SCA vyvíjí a vyrábí dlouhodobě udržitelným způsobem produkty osobní hygieny, hygienické papírové výrobky a produkty ze dřeva. Své produkty prodává přibližně ve 100 zemích světa pod silnými značkami včetně nadnárodních značek TENA a Tork i značek regionálních jako Lotus, Libresse, Tempo a Libero. Jako největší vlastník lesů v Evropě klade SCA vysoký důraz na trvale udržitelný rozvoj v lesním hospodářství. Skupina SCA zaměstnává přibližně 44 000 lidí (údaje na konci roku 2013). Prodej v roce 2014 dosáhl částky 104 miliard SEK (11,4 miliardy EUR). SCA byla založena v roce 1929, hlavní sídlo má ve Stockholmu ve Švédsku, kde je zapsána na burze NASDAQ OMX. Pro více informací navštivte prosím www.sca.com.

 

[1] American Journal of Infection Control. “Pro zlepšení 5. momentu WHO v prevenci křížové infekce”

[2] Boog, Matthijs C., Vicki Erasmus, Jitske M De Graaf, Elise (A) He Van Beeck, Marijke Melles, and Ed F Van Beeck. “Assessing the Optimal Location for Alcohol-based Hand Rub Dispensers in a Patient Room in an Intensive Care Unit”  BMC Infect Dis BMC Infectious Diseases 13.1 (2013): 510.

[3] “Hand hygiene: Back to the basics of infection control.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3249958/#ref1

*http://www.who.int/gpsc/pops/en/

 

Barva patří k jedněm z klíčových faktorů, které se podílejí na spokojenosti návštěvníků restaurací. Značka Tork využila technologie mozkových vln, aby změřila, jak hosté reagují na různé barvy. Z experimentu vyplynulo, že barvy vyvolávají jasné a opakující se vzory chování. Na základě výsledků sestavila značka Tork doporučení, jak barvy využívat.

Analýza výsledků jasně prokázala, že barvy vyvolávají jasné a opakující se vzory chování. Některé barvy byly vnímané jako vhodné pro odlišné typy jídel a různé kulinářské zážitky, od romantické schůzky až po oficiální pracovní oběd. Například červená podporuje silnou emocionální propojenost a kreativitu, zatímco modrá evokuje klid. Všechna data a závěry z testování byly analyzovány, a pro každou barvu vznikl profil. Obor HoReCa si v těchto závěrech může najít inspiraci a zamyšlení, jak těchto poznatků prakticky využít.

Meditativní zelená: Revitalizuje, navozuje hlubokou relaxaci a zlepšuje imunitní systém. Tepová frekvence byla pod průměrem.
„Relaxační, klidná a vstřícná, vhodná pro oběd nebo kávu s někým, koho dobře znáte. Prostředí pro odpočinek a doplnění sil, ne pro romantiku nebo nadšení.“

Šťastná oranžová: Moderní a veselá, spojená se šťastnými zážitky s dětmi a přáteli. Na druhou stranu neromantická, trochu stresující a ne luxusní. Oranžová je neutrální volbou v porovnání třeba s výraznou žlutou. Je výrazná ve střední  rovině gama vln, a tedy spojená s učením a zpracováním informací.

Sofistikovaná černá: Černá je komplexní barva. Luxusní, moderní, sofistikovaná, ale také nevstřícná a nudná. Vysoká úroveň kreativity a vzrušení, ale nízké soustředění, proto není extra vhodná pro business příležitosti. „Vhodná pro sofistikovanou večeři nebo večerní drinky, kdy děti necháte doma.“

Nadšená žlutá: Nadšená, veselá, podporuje soustředěnou pozornost, ale v extrémních případech s vyšší úrovní stresu. Průměrná a maximální tepová frekvence byly zvýšené. Nejpopulárnější pro podniky, kam chcete vzít děti. „Vhodná pro snídaně, příležitosti, kdy potřebujete povzbudit a nabít baterky.“

Romantická červená: Je výrazná a vzbuzuje výrazné emoce. Vysoké úrovně delta a théta vln znamenají vysokou emocionální propojenost a kreativitu. Vysoká tepová frekvence odpovídá stimulujícímu prostředí. „Romantika, večerní posezení u drinku, vzrušení a zábava.“

Klidná modrá: Vlny delta znamenají hlubokou relaxaci, theta zase kreativitu a vysokou emocionální propojenost. „Vstřícná, klidná, relaxační, dobrá volba pro rodinné posezení u kávy nebo snídaně, ale méně adekvátní pro luxusní restauraci nebo business salónek.“

Tradiční hnědá: Tato neutrální barva nebyla výrazná v žádné úrovni mozkových vln. Z výsledků delta a výsledků tepové frekvence vyplývá, že může jít o relaxační barvu. „Tradiční, neutrální a relaxační. Bude vhodnou volbou pro tradiční podniky, dobře se doplňuje s ostatními barvami.“

Luxusní bílá: Velmi nízké výsledky ve všech úrovních mozkových vln znamenají, že je bílá neutrální a hraje roli podkladu pro hostovy zážitky. „Luxusní, moderní, nejvhodnější pro business prostředí. Vytváří neutrální prostředí, které nerozptyluje, ale ani nebaví.“

Značka Tork vyrábí produkty a poskytuje služby pro profesionální hygienu zákazníkům, mezi které patří mimo jiné restaurace, hotely, školská a zdravotnická zařízení, kanceláře a průmyslové podniky. SCA je vedoucí globální společností, působící v oblasti hygieny a dřevozpracujícího průmyslu. Další informace najdete na www.tork.cz

 

Binární opce či binární obchodování je zajímavou alternativou k forexovému obchodování na finančních trzích. Správným určením vývoje směru ceny v daném čase jsme schopni zhodnotit jednu svou investici o 70% – 85% původní investované částky. Pro dlouhodobější ziskovost v tomto segmentu je třeba dobře porozumět technické analýze vývoje ceny na trhu.

Velmi zajímavou metodikou pro analýzu chování ceny na sledovaném finančním trhu je využití harmonických cenových patternů. Tyto je možné aplikovat na každém sledované akcii, komoditě, indexu či měnovém páru. Pro dobré pochopení obchodování binárních opcí s harmonickými patterny jsme pro Vás sepsali několik dílů opčního seriálu Deník binárníka, kde se dozvíte základy této strategie na binární opce deník binárníka . Naleznete zde i indikátory pro software Meta Trader a rovněž podrobné recenze brokerů na binární opce. Nechybí ani videa živé obchodování binární opce, kde se společně učíme obchodovat binární opce u doporučených brokerů.

Pro ověření Vašich nabitých znalostí z obchodování binární opce se můžete připojit do živé diskuze s obchodníky binárních opcí, které probíhají v rámci obchodního chatu CZTRADER. Zároveň jsme společně s Vámi založili obchodní skupinu CZTRADER, kde společně diskutujeme informace a znalosti  o binárních opcích. Informace jsou přehledně uvedené na našem společném webu www.cztrader.nolimit.cz a také www.cztrader.eu.

Španělská firma Marcadiferencia, výrobce ekologických obalů, hledá pořád kreativní a inovativní řešení environmentálních problémů, kterým v současnosti čelíme. Hlavním cílem je nabídnout atraktivní a užitečné produkty, které zákazníkovi poskytnou nejen benefit funkčnosti a ochrany zdraví, ale i přidanou hodnotu a zvýšení povědomí o aktuálních ekologických výzvách.

Novou revoluční řadou je eko řada Roll’eat a firma Leverage je výhradním dovozcem těchto eko produktů pro Čechy a Slovensko. Roll’eat přišel na tento svět šířit touhu po slobodě, zábavě, pozitivní energii a osvěžující nové perspektivě. Leverage i výrobce veří, že správná kombinace těchto atributů inspiruje lidi vidět řešení tam, kde jiní vidí problémy.

A tak díky kreativitě výrobce je zde myšlenka znovu obnovit náš svět – Proč balit sendvič, když ho můžete obléct? Proč mít nudnou dózu na oběd, když jsme pro vás do jednoho produktu zkombinovali efektivitu obědové tašky a podnosu pod jídlo, které můžete použít a těšit se z nich znovu a znovu? Jsme oddaní podpoře moudřejší spotřeby, menšímu plýtvání a opakované radosti!

Roll’eat  je řada 5 typů eko obalů na jídlo:

Boc’n'Roll Square Oděv na sendviče a bagety k opakovanému používání a radosti

Boc’n'Roll Eco Oděv na sendviče a bagety k opakovanému používání a radosti

Snack’n'Go Pocket Změňte svou svačinu bez změny svého obalu

Eat’n'Out 2 v 1: Obědové taška a podnos zároveň

Snack’n'Go Tube Malá šikovná kapsa pro velkou svačinu

Roll’eat = jednoduchý a atraktivní způsob, jak změnit chování lidí z hlediska zdravého životního stylu díky domácí přípravě jídla a ochrany životního prostředí. Jen v minulém roce  Boc’n'Roll a Snack’n'Go ušetřili více než 200 tun aluminiové fólie, resp. 30 000 km, čož se rovná okružní jízdě kolem Austrálie!

Firma Leverage jako výhradní dovozce pro Českou republiku a Slovensko již tři roky úspěšně pomáhá šířit eko „odkaz“ v těchto krajinách. Můžete se na ně obrátit ohledem velkoobchodních objednávek, i objednávek pro reklamní předměty, pro zákazníky budou brzy dostupné u několika prodejců v České i Slovenské republice od února.

 

Také mnoho firem se v současné době snaží snížit svou ekologickou stopu a zelený marketing firmy Leverage nabízí skvělé řešení. Tyto eko produkty jsou originálním způsobem, jak komunikovat odpovědné podnikání a své “eko” vize a jsou jedinečným dárkem pro vaše obchodní partnery, zákazníky nebo zaměstnance – rozhodně je nenajdete v standardním reklamním katalogu.

Máte odkaz, který chcete říct světu?

- o vaší firmě

- o vaší misi

- o novém produktu

- o realizované kampani

- o firemním ekologickém přátelství k naší planetě

…pak tyto eko produkty šité na míru s vaším firemním logem anebo jakýmkoliv potiskem jsou skvělým způsobem, jak tak učinit!

Celá řada Roll’eat bude do pár dní přidaná i na náš eko web www.greenbottle.cz

Roll’eat = Reuse & Reenjoy

 

Španělská firma Marcadiferencia, výrobce ekologických obalů, hledá pořád kreativní a inovativní řešení environmentálních problémů, kterým v současnosti čelíme. Hlavním cílem je nabídnout atraktivní a užitečné produkty, které zákazníkovi poskytnou nejen benefit funkčnosti a ochrany zdraví, ale i přidanou hodnotu a zvýšení povědomí o aktuálních ekologických výzvách.

A tak díky kreativitě výrobce je zde myšlenka znovu obnovit náš svět – Proč balit sendvič, když ho můžete obléct? Proč mít nudnou dózu na oběd, když jsme pro vás do jednoho produktu zkombinovali efektivitu obědové tašky a podnosu pod jídlo, které můžete použít a těšit se z nich znovu a znovu? Jsme oddaní podpoře moudřejší spotřeby, menšímu plýtvání a opakované radosti!

Novou revoluční řadou je eko řada Roll’eat a firma Leverage je výhradním dovozcem těchto eko produktů pro Čechy a Slovensko. Roll’eat přišel na tento svět šířit touhu po slobodě, zábavě, pozitivní energii a osvěžující nové perspektivě. Leverage i výrobce veří, že správná kombinace těchto atributů inspiruje lidi vidět řešení tam, kde jiní vidí problémy.

Roll’eat  je řada 5 typů eko obalů na jídlo:

Boc’n'Roll Square Oděv na sendviče a bagety k opakovanému používání a radosti

Boc’n'Roll Eco Oděv na sendviče a bagety k opakovanému používání a radosti

Snack’n'Go Pocket Změňte svou svačinu bez změny svého obalu

Eat’n'Out 2 v 1: Obědové taška a podnos zároveň

Snack’n'Go Tube Malá šikovná kapsa pro velkou svačinu

Roll’eat = jednoduchý a atraktivní způsob, jak změnit chování lidí z hlediska zdravého životního stylu díky domácí přípravě jídla a ochrany životního prostředí. Jen v minulém roce  Boc’n'Roll a Snack’n'Go ušetřili více než 200 tun aluminiové fólie, resp. 30 000 km, čož se rovná okružní jízdě kolem Austrálie!

Firma Leverage jako výhradní dovozce pro Českou republiku a Slovensko již tři roky úspěšně pomáhá šířit eko „odkaz“ v těchto krajinách. Můžete se na ně obrátit ohledem velkoobchodních objednávek, i objednávek pro reklamní předměty, pro zákazníky budou brzy dostupné u několika prodejců v České i Slovenské republice od února.

 

Také mnoho firem se v současné době snaží snížit svou ekologickou stopu a zelený marketing firmy Leverage nabízí skvělé řešení. Tyto eko produkty jsou originálním způsobem, jak komunikovat odpovědné podnikání a své “eko” vize a jsou jedinečným dárkem pro vaše obchodní partnery, zákazníky nebo zaměstnance – rozhodně je nenajdete v standardním reklamním katalogu.

Máte odkaz, který chcete říct světu?

- o vaší firmě

- o vaší misi

- o novém produktu

- o realizované kampani

- o firemním ekologickém přátelství k naší planetě

…pak tyto eko produkty šité na míru s vaším firemním logem anebo jakýmkoliv potiskem jsou skvělým způsobem, jak tak učinit!

Celá řada Roll’eat bude do pár dní přidaná i na náš eko web www.greenbottle.cz

Roll’eat = Reuse & Reenjoy

 

Sídlo pro firmy v městě Praha – blíže k novým možnostem
Co je si můžete představit pod pojmem „sídlo firmy“? V podstatě se jedná o oficiální, ale nikoliv fyzické přesunutí sídla vaší společnosti na prestižní adresu – a to se vším všudy. Bude vám poskytnut souhlas s udělením sídla firmy, označení sídla společnosti v budově (v souladu se živnostenským zákonem) a aktuálně platný výpis z katastru nemovitostí. To samozřejmě v důsledku znamená, že vaše firma bude virtuálně sídlit ve skutečně přepychovém prostředí s jedinečnou a luxusní „top class“ atmosférou. Je to skvělý strategický tah, díky kterému můžete navázat nové obchodní kontakty a překročit dosavadní horizonty vašeho podnikání. Pokud máte zájem, můžete obdržet i vlastní virtuální kancelář s kvalitními službami. Co to znamená? A jaké to má výhody?

 

Sídlo firmy s virtuální kanceláří
Pojem „virtuální kancelář“ označuje cenově i funkčně zajímavou alternativu ke klasické kanceláři. Je vhodná pro firmy, které vlastní kancelář nepotřebují, nemohou si ji dovolit nebo zkrátka chtějí své sídlo přemístit na vysoce reprezentativní adresu. Bude vám poskytnuta nová poštovní adresa a můžete využívat nejrůznějších recepčních služeb. Existuje také možnost pronajmout si osobní linku s asistentkou, kterážto vám bude pomáhat s příjmem vzkazů a jejich následným zpracováním. Služba je tedy jako dělaná jak pro začínající i existující tuzemské právnické osoby (akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným), tak pro organizační složky právnických osob zahraničních. Na své si samozřejmě přijdou i fyzické osoby.

Sídlo pro firmy v Praze – skvělé služby
Kromě poskytnutí reprezentativní adresy v Praze vám nabízíme mnoho dalších užitečných služeb. Tak například, velmi užitečný je zprostředkování příjmu hovorů a vzkazů na čísle vaší společnosti. Nabízíme vám i možnost zřízení bezplatné linky 800 a příjem poštovních a kurýrních zásilek včetně jejich úschovy či případně dosílky. Přestěhuje se do nového sídla firmy a rozšiřte tak své obzory!

Vysoký standard našich služeb
Reprezentativní sídlo pro firmy jako trend nové doby
Pokud si přejete své obchodní společnosti zajistit sídlo firmy na více reprezentativní adrese?  Neplánujete však žádné stěhování, nebo si nechcete pořizovat (případně zatím nemůžete dovolit) vlastní kancelář? Máme pro vás připravené řešení, které vám padne přímo na míru! Sídlo pro firmy spojené s virtuální kanceláří je v poslední době fenoménem. Tato záležitost se stala velmi populární mezi podnikateli, kteří se v zájmu pozitivního rozvoje svého podnikání nezdržují na jednom místě, ale přesto si přejí mít sídlo firmy zaregistrované na vysoce prestižní adrese a využívat kvalitních služeb. Naši alternativu dozajista oceníte i v případě, že svojí firmu teprve „rozjíždíte“, nebo si z jakéhokoliv důvodu nepřejete mít sídlo firmy registrované na místo svého bydliště.
Reprezentativní sídlo pro firmy jako vynikající propagace
Námi poskytovaná sídla pro firmy mají jednu obrovskou výhodu. Jsou označena jménem vaší firmě na budově – a všechna se nachází v atraktivních lokalitách hlavního města Prahy. Taková serózní firma se sídlem např. v Praze 4 působí na podvědomí spousty lidí o dost více reprezentativně a lukrativně, než kdyby se její sídlo nacházelo v nějakém malém městečku. A nejen to – oficiálně „pražská“ firma přiláká velký počet zákazníků, kteří by se o ní jinak jen stěží dozvěděli. Díky virtuální kanceláři s profesionální operátorkou navíc můžete zapomenout na veškerý stres s poštou, emaily a dalšími administrativními záležitostmi. Věnovat se tak můžete pouze svému businessu!

Sídlo pro firmy v Praze – vzhůru k zářnější budoucnosti!
Se sídlem firmy v Praze máte otevřené dveře k perspektivnějším obchodům a lepší budoucnosti vaší společnosti. Bez stěhování, bez dlouhého čekání a bez obav. A v neposlední řadě výrazně uspoříte! Cena našeho virtuálního sídla pro firmy je výrazně nižší než náklady spojené s pronájmem skutečných prostor v Praze. Vyžadujete profesionální personální i úřední služby na vysoké úrovni? Nebojte se obrátit na SIDLOPROFIRMY.CZ! U nás je vítána každá právnická i fyzická osoba!

 

Na trhu mohou firmy najít mnoho druhů reklamních predmětů které používají pro marketing své firmy. Většinou je to „klasika“- pera, hrníčky, kalendáře, diáře. Tyto předměty jsou určitě praktické, protože je každý z nás využívá při dennodenních aktivitách, avšak  řekněme si upřímně, do určité míry jsou už tak i trochu nudné.

My bychom chtěli nabídnout firmám reklamní předměty, které jsou netradiční, a které současně dávají i určitý signál do okolí této firmy. Signál o tom, co je pro ni důležité a  to, že podniká „ zodpovedně“  s ohledem na životní prostředí a zdraví lidí a zajímá ji rozměr eko.

I slovenské a české firmy postupně přicházejí na to, co je v zahraničí už běžná prax. Vznikají tam oddělení společenské zodpovědnosti a firmy se začínají čím dál tím častěji hlásit ke konceptu „odpovědného podnikání“. Vytvářejí různé eko kampaně, kterými se snaží naznačit  svým zákazníkům, že i ony se už rozhodly začít brát ohled na prostředí, ve kterém všichni žijeme a zachovávat určité hodnoty.  Firmy přecházejí na elektronické faktury místo papírových, více dbají na recyklaci, v některých  super a hypermarketech se už neposkytují plastové tašky, ale prodávají  se eko tašky  k opakovanému použití.   To vše svědčí o tom, že nastal pozitivní posun v eko povědomí firem a lidí na Slovensku i v Čechách.

Z uvedených snah máme velkou radost, protože naše firma Leverage jako výhradní dovozce některých eko značek pro Slovensko a Českou republiku už 3 roky úspěšně pomáhá šířit tento „message“ na Slovensku i v České republice.

Na začátku to byly eko flašky  z potravinářské oceli, k opakovanému použití a postupně to byly i Bocnroll a Snackn´go  – ekologické  a znovupoužitelné obaly na občerstvení.

Jenom v minulém roce tyto ušetřily více než 200 tun alumíniové folie, resp . 30 000 km, co se vyrovná okružní jízdě kolem Austrálie!

Všechny naše produkty jsou dostupné  buď u prodejců  pro maloobchod nebo přímo od naší firmy jako unikátní reklamní  předmět a firemní dárek pro reklamní a komunikační agentury  pro jejich klienty neboli přímo pro firmy.

Jaký odkaz chcete povědět  světu?

- o Vaší firmě

- o Vaší misi

- o novém produktu

- o realizované kampani

- o firemním ekologickém přátelství k naší planetě

Tyto eko produkty mají i krásný dizajn s  pestrými barvami, praktičnost  a jejich přidanou hodnotou je eliminace používání plastových sáčků /igelitu, ubrousků/ i jiných jednorázových obalů, pomoc životnímu  prostředí a ochrana lidského zdraví.

Tyto eko produkty šité na míru s vaším firemním logem aneb jakoukoliv potlačí jsou skvělým způsobem jak se prezentovat EKO.

V současnosti je dostupná i nová barevná kombinace  Snack’n Go – sada  2 sáčků  v barvě  Passion  aneb sada 2 sáčků  Lemon.

Denně využívány všemi generacemi a prezentující to, co jste právě chtěli  povědět. Využijte tuto skvělou možnost darovat něco originálního po celý rok a hlavně  na blížící se Vánoce, rozhodně je nenajdete ve standardních reklamních katalozích.

Potisk je dostupný už od 50 ks.

 

 

 

 

 

 

Zelený marketing díky ekologickým reklamním předmětům

 

Týden od 27. 5. do 2. 6. byl Týdnem odpovědného podnikání a odpovědné podnikání zahrnuje taky  určitou odpovědnost vůči životnímu prostředí a zdraví zaměstnanců.

Proč by měly firmy využívat produkty pro opakované použití?

Obrovské množství plastových odpadů se každým rokem zvyšuje, obzvláště kvůli rozsáhlému použití plastových obalů v průmyslu a potravinářství. Jestli chceme pomoci při snižování zamoření naší planety tímto odpadem, musíme začít tím, že přestaneme tyto plastové obaly používat tam, kde nemusíme. Právě pro tento účel byly navrhnuté a vytvořené zelené láhve Green Dutch. Jsou vyrobené v Holandsku z potravinářské nerezové oceli vysoké kvality, takže nekorodují, neuvolňují žádné toxiny a dají se mýt i v myčce nádobí.

Zelený marketing

Díky materiálu, z kterého jsou láhve Green Dutch vyrobené, může firma, ale i domácnost ušetřit značné množství plastových odpadů a tím pomoci svému životnímu prostředí. Pro představu, firma s 1500 zaměstnanci použije cca 14 000 plastových pohárků měsíčně. Umíte si představit kolik to je odpadu a vynaložených peněz -  několik  sto eur měsíčně. Kromě toho se láhve dají použít i jako reklamní a dárkové předměty, zda už pro zákazníky anebo pro zaměstnance. V nabídce společnosti Leverage najdete desítky dizajnových návrhů pro láhve, různé objemy a kromě toho si při odběru nad 50 ks můžete navrhnout i vlastní dizajn láhve Green Dutch. Pro velké společnosti je v nabídce i nerezová láhev Green Bottle z USA, ale pouze při objednávce nad 1500 ks na dizajn.

Láhve na míru

Pro firmy je tato nabídka jako stvořená, protože mohou nerezové láhve použít jako reklamní dárky potištěné vlastním logem nebo dizajnem pre tzv. zelený marketing, anebo jako netradiční dárky pro své zaměstnance při různých firemních akcích. Díky tomu může firma zvýšit eko-povědomí svých zaměstnanců i zákazníků a získat si tak dobré jméno.

Krok za krokem, láhev po láhvi

Toto všechno nabízí společnost Leverage, s.r.o. prostřednictvím svého projektu Krok za krokem, láhev za lahví, kterého cílem je eliminovat používání plastových lahví, plastových pohárků a jiných jednorázových obalů a pomoci tak životnímu prostředí i zdraví lidí. V podstatě jde o to, aby co nejvíce lidí používalo co nejméně plastových obalů, které škodí přírodě a místo nich používali nerezové láhve a jiné obaly, které neprodukují odpad. Pomoci při tom můžete i vy. Stačí, když dáte o tomto projektu vědět svému zaměstnavateli. Jestli chcete i vy přežít svůj život v čistějším prostředí a vytvořit lepší podmínky pro své potomky, neváhejte a zapojte se se svou firmou.

 

Chtěli byste se blýsknout něčím skutečně originálním? Nechat partě svých přátel dárek, na který se nezapomíná? Můžete si nechat vyrazit pamětní mince a nebo také medaile pamětní. Zní to sice jako nápad z dob našich babiček a dědů, ale co jiného připomene společný okamžik či zážitek jako otisk do kovu, který vydrží ještě hodně dlouho. Pokud si budete přát, mohou se mince či medaile vyrazit ručně. Samozřejmostí je zpracování grafického návrhu podle vašeho přání. Protože něco jiného je naše představa a něco jiného ten který kov snese. Důležité je, aby vaše mince vydržela věky.

Můžete svým kamarádům připnout medaili za zásluhy o vaše přátelství či partu nebo pomoc v době, kdy jste to nejvíce potřebovali. Právě takový obřad pasování na skutečného kamaráda může být v době virtuálních facebookovských přátelstvích něčím hodně ceněným. Přátelé si toho budou vážit a přátelství to upevní. Jen se zamyslete. Kdo z vašeho okolí měl někdy nápad na ražbu mincí a medailí?

Začínáte podnikat, máte bleskový start, potřebovali byste mít sídlo firmy v Praze, ale chybí vám potřebný kapitál na opravdovou funkční kancelář v drahém městě? Je tady pro vás originální a přitom efektivní řešení – virtuální kancelář Praha. Je to způsob, jak si za velmi únosný poplatek pořídit sídlo firmy v Praze, i když tam fakticky stálou kancelář mít nebudete. Tímto způsobem ale získáte nejen prestižní adresu, ale i různé služby, mezi které patří i opravdová možnost využívání kanceláře, například na různé schůzky a obchodní jednání.

V případě, že tedy nepotřebujete kancelář každý den, jedná se o mimořádně hospodárné a praktické řešení. U Kancelářského centra Praha si můžete dle svých potřeb na míru objednat celou řadu služeb, například administrativní služby, pronájem kanceláře nebo zasedací místnosti na určitý počet hodin, zapůjčení dataprojektoru pro prezentaci… Můžete si nechat přebírat poštu, telefonovat, kopírovat – koneckonců skoro všechno, jako v normální kanceláři.

Brzdí-li vás v rozjezdu podnikání neexistence firmy, rádi asi využijete další služby Kancelářského centra Praha, a tím je založení společnosti s.r.o. Místo úmorného a drahého běhání po úřadech získáte obchodní společnost rychle a jednoduše.